Kakehashi wspiera Baltmet Promo!!!!!

Mam zaszczyt ogłosić, że Kakekashi jest jedną z organizacji, które aktywnie wspierają projekt Balmet Promo. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ma na celu przyciągnięcie japońskich turystów, inwestorów oraz talentów z dziedziny przemysłu filmowego do jedenastu miast regionu Morza Bałtyckiego, w tym do Warszawy. Mamy szansę nie tylko na spotykanie większej ilości japońskich turystów na naszych drogach, ale również wypromowanie pozytywnego wizerunku Polski zagranicą!

Zachęcam do dzielenia się wnioskami i pomysłami!